Metsähallitus valmistautuu vanhojen metsien kartoitukseen, läpinäkyvyyttä lisätään

Kartoituksen maastotöiden arvellaan kestävän kaksi vuotta.

Suomi on EU:n biodiversiteettistrategiassa sitoutunut suojelemaan vanhat ja luonnonmetsät. Metsähallitus puolestaan sitoutuu läpinäkyvään prosessiin valtion vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelussa.

Parhaillaan Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus laativat kriteerejä ja ohjeistusta suojeltavien metsien inventointia varten. Kun nämä ovat valmiit, Metsähallitus kartoittaa kriteerien mukaiset valtion metsät. Kartoitus tehdään maastotyönä, sen arvioidaan vievän kaksi vuotta.

Kohteiden tunnistamisessa hyödynnetään Metsähallituksen omien tietolähteiden lisäksi myös sidosryhmien ja vapaaehtoisten luontokartoittajien tuottamaa aineistoa. Sellainen on esimerkiksi Luonnonmetsä-työryhmän viime viikolla julkaistu loppuraportti.

”Raportin kohteet tullaan käymään läpi kartoituksen yhteydessä. Raportin kohteista huomattava osa on jo nyt toiminnan ulkopuolella tai rajoitetussa käytössä. Jatkamme myös mielellämme keskustelua työryhmän kanssa”, sanoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula tiedotteessa.

Kartoitustyö tullaan julkaisemaan ja arvioimaan ulkopuolisen arvioijan toimesta. Näin halutaan parantaa prosessin läpinäkyvyyttä, Metsähallituksesta kerrotaan.

Jahka kartoitus on valmistunut, eduskunta päättää suojeltavista alueista hallituksen esityksestä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto