Tutkimus: Ojien metaanipäästöt aiemmin luultua pienemmät

Metsäojitettujen soiden ojat päästävät aiemmin arvioitua vähemmän metaania ilmakehään, Luonnonvarakeskuksen (Luke), Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa todetaan. Erityisen pieniä päästöt ovat sammaloituneilla ojilla.

Tämä selittyy todennäköisesti mikrobien toiminnalla.

”Sammalen sisällä ja pinnalla ja myös sammalen alla elää metaania syöviä mikrobeja, metanotrofeja, jotka käyttävät metaanin ravinnokseen ennen kuin se päätyy ilmakehään. On myös mahdollista, että sammaleiden erittämät orgaaniset yhdisteet hillitsevät metaania muodostavien metanogeenisten mikrobien toimintaa”, akatemiatutkija Antti Rissanen Tampereen yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa arvioitiin metsäojitettujen soiden ojien pinta-ala Suomessa sekä se, kuinka suuri osuus ojista on sammalpeitteisiä ja kuinka suuri osuus on sammalettomia. Arvion mukaan ojista kaksi kolmasosaa on sammalpeitteisiä.

Tutkimuksen mukaan metsäojitettujen soiden ojien metaanipäästöt ovat noin 8 600 tonnia metaania vuodessa. Se on 63 prosenttia vähemmän kuin nykyisessä kasvihuonekaasuinventaariossa (noin 23 200 tonnia). Muutettuna yleisesti käytettyyn yksikköön eli hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2-ekv.), uusi päästöarvio on noin 0,4 miljoonaa tonnia CO2-ekv. pienempi kuin vanha.

Nykyinen arvio Suomen metsäojitettujen soiden ojien metaanipäästöistä perustuu IPCC:n laskemaan kertoimeen. Kertoimen taustalla olevat tutkimukset kuvaavat kuitenkin huonosti Suomen oloja, sillä mukana olevista 11 tutkimusalueesta vain 2 sijaitsee Suomessa, tutkimuksessa todetaan.

Tutkimusryhmä ehdottaa, että tutkimuksen tuloksiin perustuvat kansalliset päästökertoimet otetaan käyttöön myös kasvihuonekaasuinventaariossa.

Tutkimus on julkaistu Frontiers in Environmental Science -julkaisussa.

Metsänhoito Metsänhoito