Metsähallitus: Viime vuosi oli metsätaloudessa hyvä

Hakkuut valtion mailla nousivat 6,3 miljoonaan kuutioon.

Metsähallituksen tulos heikkeni viime vuonna. Tulosta kertyi 142 miljoonaa euroa, mikä on vajaat 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan liikevaihto nousi runsaalla 10 miljoonalla 435 miljoonaan euroon.

Varsinkin metsätaloudessa vuosi oli hyvä, Metsähallituksesta kerrotaan. Puulle riitti kysyntää ja sen hyvä hinta näkyy tuloksessa. Puuta korjattiin viime vuonna valtion mailta 6,3 miljoonaa kuutiota, mikä on noin 500 000 kuutiota enemmän kuin edellisvuonna. Hakkuista 72 prosenttia oli kasvatushakkuita.

Metsähallituksen liiketoiminnan panostukset monimuotoisuuden turvaamiseen ja muihin yhteiskunnallisiin hyötyihin nousivat 110 miljoonaan euroon. Se on 30 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022.

”Huomioimme liiketoiminnassamme luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden sekä saamelaiskulttuurin edellytysten turvaamisen rajaamalla kohteita joko kokonaan tai osittain toiminnan ulkopuolelle. Panostukset näihin yhteiskunnallisiin hyötyihin olivat 110 miljoonaa euroa ja suurin osa niistä liittyy monimuotoisuuden turvaamiseen”, kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä tiedotteessa.

Metsähallitus tuloutti vuonna 2023 valtiolle vuoden 2022 tuloksesta 120 miljoonaa euroa.

Kommentit (2)

  1. 69€ / motti on hyvä liikevaihto tosin sitä taitaa tulla muustakin kuin puukaupasta. Metsätaloudessa menot ovat normaalisti pienet suhteessa tuloihin mutta metsähallitusksen 435 miljoonan tuloista on jäänyt käteen vain 142 miljoonaa.

    Kuten artikkelissa kerrotaan panostukset yhteiskunnallisiin hyötyihin maksoivat huimat 110 miljonaa. Jos metsänhoito maksaa 1/10 siitä mitä metsä tuottaa niin siihen on mennyt 43 miljoonaa. Vielä jää 140 miljoonan kulut, jotka on käytetty johonkin.

  2. Metsähallituksen tilinpäätöksessä oli Ulkopuoliset palvelut 213 miljoonaa. Metsähallituksen sivuilla kerrotaan: Metsähallitus ostaa kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kuljetuksen sekä merkittävän osan metsänhoito- ja metsänparannustöistään palveluina alan yrittäjiltä.

Puukauppa Puukauppa