Metsäkatoasetus voimaan loppukuusta, komission suuntaviivat soveltamisesta aikaisintaan syksyllä

Ministeriö suosittelee karjatiloille uusinvestointien lykkäämistä.

EU:n metsäkatoasetus on julkaistu tänään ja voimaan se tulee kuun lopussa (29.6.). Asetuksella pyritään minimoimaan EU:n osuus maailmanlaajuiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen. Lisäksi tavoitteena on vähentää EU:n osuutta kasvihuonekaasupäästöistä ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemisestä.

Asetuksen mukaista metsäkatoa tapahtuu, kun metsää raivataan pysyvästi maatalouskäyttöön. Maa- ja metsätalousministeriön tulkinnan mukaan asetus ei pääsääntöisesti estä uusien ympäristöhoitosopimusten tekoa metsälaitumille ja avoimille luonnonlaitumille. Sen sijaan ministeriö suosittelee edelleen lykkäämään nauta- ja lypsykarjatilojen uusinvestointeja.

Asetuksen voimaantulon jälkeen alkaa 18 kuukauden siirtymäaika, jonka päätyttyä asetuksen soveltaminen alkaa. Puutuotteita koskee 18–54 kuukauden siirtymäaika.

Siirtymäajan aikana komissio julkaisee ohjeistuksia asetuksen toimeenpanosta. Varsinaiset suuntaviivat julkaistaan aikaisintaan ensi syksynä. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa kansallisista linjauksista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus