Metsäkeskukselta lämpösummakartta työkaluksi kirjanpainajariskin ennakointiin

Lämpösummakertymää tarkastelemalla voi ennakoida muun muassa parveilujaksojen ajoittumista.

Kirjanpainaja on yksi kuusimetsän pahimmista tuholaisista. Nyt sen parveilujen ajoittumisen ja paikallisen populaation kehittymisen seurantaan on kehitetty lähes reaaliajassa päivittyvä työkalu, lämpösummakartta.

Tuhoa aiheuttavien hyönteisten tuomat riskit ovat muuttuneet vakavimmiksi, mikä vaikuttaa metsien terveyteen ja taloudelliseen arvoon. Yksi suomalaisen kuusimetsän pahimmista tuholaisista on kirjanpainaja, joka aiheuttaa tuhoa erityisesti lämpiminä kesinä. Kirjanpainajien kannanvaihtelun ja riskien ennakoiminen on noussut tärkeään rooliin, ja nyt seurantaa helpottamaan on kehitetty vuorokauden viiveellä päivittyvä lämpösummakartta.

Lämpösummakartta on työkalu kasvukauden seuraamiseen ja metsätuhoriskien ennakointiin. Lämpösummakertymää tarkastelemalla voi ennakoida alueellisesti kirjanpainajan jälkeläisten kehitysnopeutta sekä kirjanpainajan parveilujaksojen ajoittumista kasvukauden aikana. Kartta on käytettävissä myös mobiiliversiona. Lämpösummakartta luo pohjaa tuleville kirjanpainajan ennustemalleille, joita voidaan hyödyntää kirjanpainajan seurannassa valtakunnallisen pyydysseurannan ohella.

”Lämpösummakartan avulla haluamme innostaa metsässä toimivia tarkkailemaan kasvukautta entistä täsmällisemmin. On kuitenkin muistettava, että lämpösummatarkastelu paikallisesti pienilmastotasolla poikkeaa alueellisesta. Esimerkiksi keväällä paahteisen hakkuuaukean ja varjoisan notkon ero on merkittävä. Aluetason tarkastelu antaa kokonaiskuvaa ja luo myös pohjaa ennustemalleille”, kertoo projektipäällikkö Henna Höglund Suomen metsäkeskuksesta.

Lämpösummakartta toteutettiin Puun ja kuoren välissä – varautuminen ilmastonmuutoksen moninkertaistamiin kirjanpainajatuhoihin (MONITUHO) – hankkeessa yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut