Metsäkeskuksen metka-tukien käsittely on kemera-tukia hitaampaa 

Molempien tukien käsittelyajat voivat pidentyä entisestään kesän aikana. 

Suomen metsäkeskuksella kestää kauemmin käsitellä metka-tukia kuin kemera-tukia. Molempien tukien käsittelyajat voivat pidentyä kesän aikana.

Metsäkeskus käsittelee parhaillaan sekä nykyisen metsätalouden kannustejärjestelmän eli metkan hakemuksia että jo päättyneen kestävän metsätalouden rahoituslain eli kemeran toteutusilmoituksia, selviää tiedotteesta.

Tällä hetkellä sähköisesti Metsään.fi-palvelun kautta toimitettujen metka-tuen taimikonhoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoitusten hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 26 vuorokautta. Lomakkeella toimitettujen hakemusten käsittelyaika on noin 32 vuorokautta.

Metka-tukien käsittely alkoi maaliskuussa. Käsittelyn tietojärjestelmä ei vielä ole täysin automaattinen, mikä osaltaan hidastaa käsittelyä. Lisäksi kesälomakausi ja Metsäkeskuksen henkilöstön lomautukset pidentävät käsittelyaikoja kesällä.

Viivästyksen käsittelyssä saattaa aiheuttaa myös hakemusten laatu. Käsittelyyn on tullut runsaasti hakemuksia, jossa taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon pituusehdot eivät täyty. Pituusehdon voi tarkikstaa Metsään.fi-palvelun metsävaratiedoista.

Tukia haetaan myös kohteille, jotka sijaitsevat sellaisilla kaava-alueilla, joille tukia ei voida myöntää.

Jos hakemuksessa on virheellisiä tietoja, Metsäkeskus joutuu tekemään täydennyspyynnön. Pyynnöt ja vastausten odottaminen pidentävät hakemusten käsittelyaikoja.

Metka-hakemusten käsittely alkaa Metsäkeskuksessa vaiheittain. Tällä hetkellä käsitellään taimikon ja nuoren metsän hoidon, terveyslannoituksen ja kulotuksen hakemuksia.

Metsätietuen käsittely alkaa aikaisintaan heinäkuussa, suometsän hoidon suunnittelun aloittamiseen liittyvien päätösten käsittely aikaisintaan heinä-elokuussa, ympäristötukihakemusten aikaisintaan syyskuussa ja luonnonhoidon tukihakemusten aikaisintaan lokakuussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat