Työhyvinvointia metsäalalla edistetään verkkopalvelulla

Metsäbiotalouden palkansaajakorvaukset olivat vuonna 2022 noin 3,1 miljardia euroa.

Metsähyvinvointi-palvelua voi käyttää tukemaan oman työnsä johtamista ja työkulttuuria yhteisössä. (Kuva: Tapio Oy)
Metsähyvinvointi-palvelua voi käyttää tukemaan oman työnsä johtamista ja työkulttuuria yhteisössä. (Kuva: Tapio Oy)

Metsähyvinvointi-palvelu tukee ihmisiä, jotka haluavat kehittää oman työnsä johtamista ja työkulttuuria yhteisössään. Palvelun rahoittaa Metsämiesten Säätiö ja sitä koordinoi Tapio, selviää Metsämiesten Säätiön tiedotteesta.

Palvelussa osaamista jaetaan koko metsäalan hyväksi, jotta alalle olisi houkuttelevaa tulla ja jäädä. Metsäbiotaloudessa työskentelee yli kuusikymmentätuhatta henkilöä erilaisissa tehtävissä.

Metsäbiotalouden palkansaajakorvaukset olivat 2022 noin 3,1 miljardia euroa. Työhyvinvointi ymmärretään nykyisin laajemmin kuin pelkkänä yksilöiden työkyvyn ylläpitona. Reilu ja turvallinen työ on osa merkityksellistä elämää.

Metsähyvinvointi-palvelussa on koottuna metsäalan toimijoita yhteen ja siinä käydään säännöllisesti läpi ajankohtaisia hyvyinvointiteemoja. Palvelussa on saatavilla hyvinvointia tukevia artikkeleita ja esimerkiksi Miten voit? -työhyvinvointitesti.

Metsähyvinvointi-palvelu on saatavilla tästä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset