Metsäkeskuksiin tarvitaan miljoonien eurojen lisärahoitus, mikäli Metso-tavoitteet halutaan saavuttaa

Viime vuonna ympäristötukisopimusten määrä kasvoi edelleen.

Jos Metso-ohjelman tavoitteisiin halutaan päästä, tulisi Metsäkeskuksen Metso-rahoitusta ja henkilöstöresursseja lisätä selvästi lähivuosina, ohjelman vuosikatsauksessa todetaan. Lisäksi tulisi lisätä toimijoiden hakemusvalmistelua.

Viime vuonna Metsäkeskuksen tekemien ympäristötukisopimusten nousu jatkui edelleen. Rahoitusta riitti liki 4 500 hehtaarille. Luonnonhoitoa tehtiin 125 hehtaarilla. Tällä vuodelle käytössä on 9 miljoonaa euroa, jolla saadaan solmittua ympäristötukisopimuksia noin 3 600 hehtaarille. Se on tavoitteisiin nähden liian vähän, joten lisäbudjettiin tarvitaan lisämääräraha ohjelman toteutukseen, katsauksessa arvioidaan.

”Metsänomistajilla on paljon kiinnostusta turvata metsiensä luontoarvoja ympäristötuella. Nykyisillä resursseilla ei pystytä tähän kiinnostukseen täysin vastaamaan”, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Lisärahoitusta tarvitaan myös seuraaville vuosille. Ohjelman kokonaistavoitteeseen – 82 000 hehtaaria – pääsy edellyttää, että loppukauden aikana vuosina 2023–2025 ympäristötukea ja luonnonhoitotöitä toteutetaan vuosittain noin 7 350 hehtaarilla. Se vaatii ensi vuodesta lähtien vuosittain nousevan rahoituksen: vuonna 2023 12,1 miljoonaa euroa, vuonna 2024 16,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 18,7 miljoonaa euroa.

Ympäristötukisopimuksia katkolla

Tänä vuonna päättyy ympäristötukisopimus noin 730 metsänomistajan mailla. Lisäksi vuonna 2002 solmituista 30 vuoden ympäristötukisopimuksista ei voida edeltävän kemeralain kumoamisen vuoksi maksaa viimeistä maksuerää, joten sopimukset raukeavat. Tämä koskee noin 290 metsänomistajaa.

Metsäkeskus ottaa yhteyttä kaikkiin metsänomistajiin, joiden ympäristötukisopimukset ovat erääntymässä. Metsänomistaja voi hakea ympäristötukea uudelle kymmenen vuoden sopimuskaudelle, mikäli kohteet täyttävät nykyiset rahoitusehdot ja maanomistajalla on halu jatkaa sopimusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut