Syke: Hakkuut vähentävät metsien hiilivarastoja sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä

Tuoreen kirjallisuuskatsauksen mukaan hiilivarastoihin voi vaikuttaa esimerkiksi lannoituksella.

Hakkuiden lisääminen pienentää metsien hiilivarastoja merkittävästi ainakin 100 vuoden ajan sekä boreaalisella että lauhkealla vyöhykkeellä, tuore selvitys kertoo.

Puun käyttöä ja hakkuita lisäämällä voidaan vähentää esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

”Hakkuiden lisäyksen aiheuttama metsien hiilivarastojen väheneminen on keskimäärin suurempi kuin puutuotteiden hiilivaraston kasvu ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta syntyneet hiilipäästövähennykset”, toteaa selvityksen pääkirjoittaja, ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Syken mukaan aiemmin on luultu, että puun käytön lisääminen vähentää metsien hiilivarastoja vain lyhyellä aikavälillä. Nyt siis huomattiin, että varastot vähenevät myös pitkällä aikavälillä.

“Toisin kuin odotimme, hiilivarastojen muutosten lyhyen ja pitkän aikavälin keskiarvoilla ei ollut merkittävää eroa”, kertoo Syken tutkija Jari Niemi.

Hiilivarastoihin voi kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi typpilannoituksella, puulajien geneettisellä parantelulla tai metsäpinta-alan kasvulla.

”Nämä toki voivat kompensoida lisähakkuiden vaikutusta, mutta hakkuiden lisääminen pienentää silti hiilivarastoa”, jatkaa Soimakallio.

Selvityksessä tehtiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja käytiin läpi 450 tutkimusta.

Kommentit (1)

 1. Sampo Soimakallion tiede on ”uskomustiedettä”.

  https://www.metsalehti.fi/artikkelit/avohakkuu-ei-havita-hiilivarastoa/#5dfaa1a5

  Tutkija Ilvesniemi Lukesta (ks linkki) sanoo, että metsän hiilestä 40% on maanpinnan yläpuolella ja 60% maanpinnan alapuolella.

  Suomen nykyisen runkopuuvarannon 2500 milj.m3 mukaan laskettu CO2-hiilivarasto tuolla periaatteella 40/60 olisi 2,5*2500= 6250 Mtn.

  Metsien runkopuuvaranto oli 1960-luvulla n.1500 milj.m3, jonka CO2-varasto periaatteella 40/60 oli 2,5*1500=3750 Mtn.

  Suomen metsien CO2-varasto on siis kasvanut 1960-luvulta 6250-3750=2500 Mtn eli hakkuista huolimatta hiilivarasto on kasvanu 60 vuodessa valtavasti ei vähentynyt .

Luonto Luonto

Kuvat