Metsäkeskus hakee tekijöitä luontohankkeilla

Hakuun avautuneista luonnonhoitohankkeista valtaosa on vesiensuojelu- ja ennallistamistöitä.

Suomen metsäkeskus on tänään avannut vuoden toisen luonnonhoitohankkeiden haun. Toteuttajia etsitään nyt kahdeksaan eri hankkeeseen, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.

Hakuun avautuneista luonnonhoitohankkeista valtaosa on vesiensuojelu- ja ennallistamistöitä. Hankkeita on haettavana kuudessa maakunnassa eri puolilla Suomea, ja ne toteutetaan ensi kesän ja syksyn aikana.

Vesiensuojelutyöt vähentävät ja estävät metsätalouden vesistökuormitusta, eli kiintoaineiden ja ravinteiden valumista vesistöihin.

” Vesiensuojeluhankkeissa rakennetaan kosteikkoja, laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä sekä erilaisia patorakenteita. Moneen vesiensuojeluhankkeeseen sisältyy myös pienvesi- ja suoelinympäristöjen kunnostusta ja ennallistamista”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töistä.

Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään kemerarahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut.

Kaikkien luonnonhoitohankkeiden tarkemmat tiedot julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut