Metsäkeskus kartoittaa paikkoja bioterminaaleille

Puupolttoaineiden käyttö kasvaa Uudellamaalla lähivuosina, joten sopivilla paikoilla sijaitseville varastointi- ja käsittelyalueille eli bioterminaaleille on tarvetta.

Uudellemaalle valmistellaan parhaillaan uutta maakuntakaavaa. Suomen metsäkeskus on ehdottanut maakuntaliitolle 15:tä aluetta, jotka tulisi merkitä uudessa kaavassa metsäbiotalouden logistiikka-alueiksi. Alueet sijaitsevat tasaisesti eri puolilla maakuntaa.

”Aluevarausmerkinnät maakuntakaavassa edesauttavat bioterminaalien perustamista ja alan liiketoimintaa maakunnassa”, projektipäällikkö Juha Niskanen Suomen metsäkeskuksesta kertoo. Niskanen vetää hanketta, jossa etsitään sopivia alueita metsäbiomassojen varastointi- ja käsittelypaikoiksi eli bioterminaaleiksi.

Terminaaleja tarvitaan, sillä puupolttoaineiden käyttö kasvaa Uudellamaalla lähivuosina reippaasti. Nykyisin metsäbiomassojen käyttö maakunnassa on noin 650 000 kuutiota vuodessa. Jo Helsingin energiayhtiö Helenin ja Vantaan Energian uudet laitokset yli tuplaavat polttoainetarpeen.

Polttoainetta täytyy saada laitoksille säännöllisesti, kustannustehokkaasti ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Siinä suuret ja strategisesti oikeisiin paikkoihin sijoitetut bioterminaalit ovat yksi ratkaisu, Niskanen painottaa.

Paikkoja terminaaleille on haettu paikkatietoaineistojen ja alan toimijoiden haastattelujen avulla.

Korjattu Helsingin energiayhtiö Helenin nimi klo 15.37

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat