Metsänarviointiin haetaan uusia konsteja

VTT:n DigiInventory-hankkeessa rakennetaan valmiuksia digitaalisen metsäarviointitiedon kustannusten alentamiseen sekä tiedonkeruun joukkoistamiselle.

VTT kehittää digitaalisia apuvälineitä metsäarvioinnin helpottamiseksi. DigiInventory-hankkeessa pyritään luomaan valmiuksia digitaalisen metsäarviointitiedon kustannusten alentamiseen sekä tiedonkeruun joukkoistamiselle.

Tiedonkeruussa hyödynnetään sekä maastolaserkeilausta että pienoiskoptereita, mikä tarkentaa metsänarviointia, auttaa leimikkosuunnittelua ja mahdollistaa metsikön tarkan visualisoinnin. Kerättyjen tietojen avulla voidaan esimerkiksi havainnollistaa hakkuuvaihtoehdot metsänomistajille, toisaalta tarkempi tieto yksittäisistä rungoista helpottaa korjuukoneen kuljettajaa hakattavan puun valinnassa ja katkonnassa. Tarkempi puusto tieto auttaa myös puukaupan teossa.

”Puunkorjuun kasvavien haasteiden takia on ensiarvoisen tärkeää löytää uusia kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja toiminnan taloudellisuuden parantamiseksi. Projektissa hyödynnetään uusinta tietoa ja viimeisintä 3D-mittaustekniikkaa”, toteaa projektipäällikkö Jyrki Raitila VTT:ltä.

EU-rahoitteisessa hankkeessa on mukana muun muassa Valmet Automation, Arbonaut ja Tieto Finland.

Kommentit (1)

  1. Hyvä, hyvä! Kehittäkää pian sellaiset inventaattorit, jotka perkaavat esille viime talven paksuissa hangissa syntyneet hirvituhot ja suven kuivuudessa kuolleiden, tänä vuonna viljeltyjen taimikoiden uudelleen/täydennysviljelyjen tarpeet. Ja kuten metsistämme kerätty valtava vanhakin tietovararasto, niin tämäkin olisi soma saada myös hyötykäyttöön.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit