Metsäkeskus: Uudistamisen laatu parantunut

Viime vuonna 15 prosenttia tarkastuskohteista katsottiin virheellisiksi.

Metsänviljely onnistuu pääasiassa hyvin, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Viljelytaimikot ovat pääsääntöisesti hyvänlaatuisia, luontaisesti syntyneissä taimikoissa vaihtelua on enemmän.

Viime vuonna Metsäkeskus tarkasti uudistamisen onnistumista 1 900 hehtaarilla. Siitä kaksi kolmasosaa oli tehty hyvin ja metsänhoitosuositusten mukaisesti, mutta 15 prosenttia katsottiin virheellisiksi, mikä tarkoittaa, että kasvatuskelpoisia puuntaimia ei tarkastushetkellä ollut lain edellyttämää määrää. Kahdella prosentilla kohteista ei ollut tehty minkäänlaisia perustamistoimenpiteitä ja taimikon kasvuun lähtö oli epävarmaa.

Yleisin puute tarkastuskohteilla oli liian vähäinen taimimäärä.

”Metsien uudistamisen laatu on parantunut. Siihen on varmasti vaikuttanut tiedotus, neuvonta sekä se, että metsäammattilaiset tarjoavat aktiivisesti istutuspalveluita metsänomistajille”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

Tänä vuonna taimikoita perustetaan lähes 100 000 hehtaaria. Istutuksia tehdään noin 70 000 hehtaarille ja kylvöjä tehdään noin 25 000 hehtaarille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat