Susikannan hoitosuunnitelman päivityksestä riita, toimijat irtautuvat työstä

Järjestöt toivovat eduskunnan määrittelevän susien suotuisan suojelun tason.

MTK, Suomen Metsästäjäliitto, Pohjois-Karjalan alueellinen riistaneuvosto ja Suomen Kennelliitto ovat irtautuneet maa- ja metsätalousministeriön vetämästä Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitystyöstä.

Irtautumisen syyksi kentän toimijat kertovat suunnitelman määritellä poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen kaksi erillistä susien osapopulaatiota. Kahden populaation malli tarkoittaisi, että Suomessa olisi susia enemmän kuin nykyisessä yhden populaation mallissa.

Erottelulle kahteen osapopulaatioon ei toimijoiden mukaan ole perusteita tilanteessa, jossa Länsi-Suomen susiesiintymishistoria on vasta lyhyt ja esiintymän perimä on muutostilassa.

Myös sehuolestuttaa. että Suomessa otettaisiin käyttöön EU-linjauksia tiukempi tulkinta suotuisan suojelutason määrittelyssä. Toimijat ehdottavatkin, että suotuisan suojelun tason määritteli eduskunta kuten Ruotsissakin. Siellä parlamentti asetti suotuisan suojelun taso 300 suteen. Sen ylittävä lajimäärä on kannanhoidollisesti metsästettävissä.

Kommentit (1)

  1. Koko Suomi tuotantoeläinten ( ml porot) laidunnusalueeksi kehä kolmosesta ylöspäin ja toimenpidevalikoima suden suhteen samaksi ,kun nykyisellä poronhoitoalueella on käytössä. Jäisi kaikenmaailman säätäminen vähemmälle.

Luonto Luonto