MTK kiittelee hirvikorvausten muutoksia

Järjestö kehottaa maanomistajia tarkistamaan taimikoitaan hirvituhojen varalta.

MTK patistaa metsänomistajia hakemaan hirvituhokorvauksia, sillä korvausjärjestelmään on tullut merkittäviä parannuksia. Hallitus hyväksyi viime viikolla muutokset riistavahinkoasetukseen, joiden myötä korvaustaso kohoaa kolmanneksella ja tuhojen arviointi yksinkertaistuu. Korvausperusteena olevat taimikkoarvot päivitetään.

Järjestön mukaan uudistus merkitsee myös sitä, että hirvivahinkojen korvauskynnys ­– 170 euroa – ylittyy aiempaa lievemmällä tuholla.

Nyt metsänomistajien kannattaa MTK:n mukaan tarkistaa männyn ja koivun taimikoidensa kunto ja hakea vahinkotilanteissa korvauksia Metsäkeskuksesta. Maastomittauksessa vahingot arvioidaan kolmen vuoden ajalta taannehtivasti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat