Metsäkeskus: Ympäristötuen käyttö kasvoi voimakkaasti viime vuonna

Metsänomistajat solmivat noin 1 300 ympäristötukisopimusta, joilla suojeltiin yhteensä noin 3 500 hehtaaria metsää.

Ympäristötuen hyödyntäminen lisääntyi viime vuonna selvästi, kertoo Suomen metsäkeskus. Ympäristötuen käyttö kasvoi 50 prosenttia ja luonnonhoitovarojen 12,5 prosenttia edellisvuodesta

Metsänomistajille maksettiin 7,5 miljoonaa euroa ympäristötukea korvauksena metsien määräaikaisesta suojelusta. Luonnonhoitotöihin kemeravaroja käytettiin 0,9 miljoonaa euroa.

Metsänomistajat solmivat viime vuonna noin 1 300 ympäristötukisopimusta, joilla suojeltiin yhteensä noin 3 500 hehtaaria metsää kymmenen vuoden määräajaksi. Uusien ympäristötukisopimusten määrä kasvoi 36 prosenttia ja pinta-ala 42 prosenttia edellisvuodesta.

Yleisimpiä suojelukohteita olivat rehevät ja puustoiset metsät, kuten lehdot, korvet, pienvesien välittömät lähiympäristöt sekä monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät.

”Merkittävä sopimusten määrän ja pinta-alan kasvu kertoo maanomistajien halukkuudesta jättää arvokkaita luontokohteita metsätaloustoimien ulkopuolelle ja suojeluun. Tällä hetkellä ympäristötukisopimuksia on voimassa kaikkiaan noin 8 000 yhteensä noin 33 200 hehtaarin alalla, joista on maksettu maanomistajille 50,2 miljoonaa euroa tukea,” kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Puuntuotannon kemeratuet edellisvuosien tasolla

Nuorten metsien hoitoon, suometsien hoitoon, metsäteihin ja terveyslannoituksiin käytettiin kemeratukea viime vuonna noin 50 miljoonaa euroa, mikä oli 600 000 euroa edellisvuotta enemmän.

Noin 80 prosenttia puuntuotannon kemerasta kului nuorten metsien hoitoon. Metsäteihin käytettiin 36 prosenttia vähemmän ja suometsien hoitoon 41 prosenttia vähemmän tukivaroja kuin edellisvuonna. Terveyslannoituksen tukea metsänomistajille maksettiin 1,7 miljoonaa euroa, mikä oli kolmanneksen edellisvuotta enemmän.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

TES

Kuvat