Kysely: Enemmistö kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen

Kuudesosa suomalaisista on sitä mieltä, että uhanalaisia riistalajeja tulee saada metsästää.

Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen. WWF:n marraskuussa teettämän kyselyn mukaan vain 17 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että uhanalaisia riistalajeja tulee saada metsästää.

Enemmistö eli 63 prosenttia vastanneista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen. Kyselyn perusteella vain kolmasosa suomalaista tiesi, että eräiden uhanalaisten lajien metsästys on Suomessa sallittua.

WWF:n mukaan Suomessa on 17 tällä hetkellä uhanalaiseksi luokiteltua lajia, jotka ovat metsästyslaissa määritelty riistalajeiksi tai rauhoittamattomiksi lajeiksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto