Metsälahjavähennys eteni eduskunnan käsittelyyn

Lakiesityksellä pyritään edistämään sukupolvenvaihdoksia, kasvattamaan tilakokoa ja lisäämään puun tarjontaa.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen metsälahjavähennyksestä. Esityksen mukaan tuloverolakiin otettaisiin säännökset vähennysoikeudesta, joka syntyy metsätilojen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä maksetun lahjaveron perusteella.

Tarkoitus on edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilakokoa, edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja lisätä puun tarjontaa.

Valtionvarainministeriössä arvioidaan vähennyksen tuplaavan huojennusedellytykset täyttävien metsätilojen lahjoitukset noin 3000:een vuosittain. Puun tarjonnan ennakoidaan kasvavan 1,2-1,4 miljoonalla kuutiolla. Toisaalta metsätuloista kertyvät verot vähenevät vuositasolla noin 18 miljoonalla eurolla.

Vähennys tehtäisiin metsätalouden pääomatulosta, kuten puun myyntitulosta. Vähennyspohjaa syntyy, jos metsämaan arvostamislain mukainen verotusarvo ylittää 30 000 euroa tai metsän pinta-ala on yli 100 hehtaaria. Vähennysoikeus syntyy raja-arvon ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella.

Esityksen mukaan vähennyksen vuosikohtainen enimmäismäärä olisi 195 000 euroa ja 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennys olisi käytettävä viimeistään viidentenätoista vuotena lahjoituksen jälkeen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. Näin ollen oikeus metsälahjavähennykseen syntyy, jos lahja on annettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

METSÄLEHTI

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut