Metsän hiilitaseiden seurantaan uusi palvelu

VTT:n johtaman hankkeen tavoite on luoda palvelu helpottamaan hiilitaseita raportointia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT johtaa hanketta, jonka tavoitteena on kehittää uusi metsähiilipalvelu helpottamaan metsän hiilitaseiden seurantaa.

Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämisessä. Metsien hiilitaseita eli metsien sitomaa ja metsien käytön seurauksena vapautunutta hiiltä koskevat raportointivelvoitteet ovatkin lisääntyneet merkittävästi.

Yritykset raportoivat hiilitaseitaan metsäsertifikaattien valvontaa varten. Hallinnollisten elinten on puolestaan raportoitava maan tai sen osien hiilitaseita esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia varten.

Uudet menetelmät ja satelliitit helpottavat seurantaa. Metsäalueita voidaan kuvata tiheämmällä aikavälillä ja entistä tarkemmin: kuvaustarkkuus muutaman päivän välein on nykyään yleisesti 10–20 metriä, kun vielä 10 vuotta sitten se oli jopa kilometri.

”Projekti käynnistyy käyttäjähaastattelujaksolla, jonka aikana selvitetään millaista tietoa käyttäjät tarvitsevat voidakseen vastata lakien, sertifikaattien ja kuluttajien vaatimuksiin. Tältä pohjalta rakennetaan eri käyttäjäryhmiä palveleva palvelu, johon tuodaan monipuolisia seurantamenetelmiä”, kuvailee erikoistutkija Jukka Miettinen VTT:ltä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat