Metsänhoidon päivitetty FSC-standardi julkaistu, astuu voimaan elokuussa

Päivitys lisää lahopuuta sekä ottaa työntekijöiden ja saamelaisten oikeudet paremmin huomioon.

Metsänhoidon FSC-standardin päivitys on julkaistu. Uudistettu standardi tulee voimaan 1. elokuuta. Standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset sille, miten FSC-sertifioituja metsiä tulevaisuudessa hoidetaan Suomessa.

Päivitetty standardi esimerkiksi lisää monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrää. Myös työelämän pelisäännöt ja työntekijöiden oikeudet ovat päivitetyssä standardissa selkeämmin kirjattuina, ja saamelaisten oikeudet on huomioitu aiempaa paremmin.

”Standardipäivityksen yleisenä tavoitteena on ollut selkeyttää vaatimuksia ja vähentää tulkinnanvaraisuutta”, kertoo metsästandardiasiantuntija Emmi Liias Suomen FSC:stä.

FSC Suomen standardityöryhmässä ovat edustettuina työntekijäjärjestöt, virkistysjärjestöt, kuluttajat, saamelaiset, metsänomistajat, metsäteollisuuden yritykset sekä ympäristöjärjestöt.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat