Sijoitusmetsät Oy: Metsätilojen hinnat nousseet 160 prosenttia vuodesta 1995

Myös puun hinta on noussut inflaatiota nopeammin, kuitupuulla tosin vain viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Metsätilojen hinnat  ovat nousseet reaalisesti eli inflaatio huomioituna 160 prosenttia vuosina 1995–2022, ilmenee Suomen Sijoitusmetsät Oy:n selvityksestä.

”Tarkastelujaksolla metsämaan hintakehitys oli vakaasti nousevaa vuoteen 2019 asti. Sen jälkeen keskimääräisten hehtaarihintojen kasvu kiihtyi selkeästi”, sanoo Sijoitusmetsät Oy:n metsätietopäällikkö Eero Viitanen.

Lähes 30 vuoden tarkastelujakson aikana metsämaan hinnat nousivat vain kuutena vuotena inflaatiota hitaammin. Reaalisesti hinnat ovat nousseet keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa.

”Viimeisin reaalinen vuosimuutos vuodesta 2021 vuoteen 2022 oli 6,8 prosenttia”, Viitanen laskee.

Tukki piti pintansa kuitua paremmin

Selvityksessä verrattiin myös puun hintakehitystä ja inflaatiota. Raakapuun hintaa kuvaavat kantohinnat vaihtelivat vuosittain metsäkiinteistöjen hintoja enemmän, mutta kokonaisuutena kantohintojen kehitys nousi melko tasaisesti kuluttajahintaindeksin tahdissa.

Tukkipuun hinnat oli selvityksen mukaan selvästi kuitua enemmän. Tukin hintakehitys oli koko jaksolla reaalisesti positiivista, kun taas yhdistetty mänty-, kuusi- ja koivukuitupuun hintakehitys oli inflaatiota nopeampaa vain viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suomen Sijoitusmetsät käytti selvityksessä Maanmittauslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen julkaisemia tietoja.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus