Metsänhoitoyhdistykset patistavat hirvimetsälle

Hirvijahtia ei pitäisi vaikeuttaa metsästysseuran säännöillä, Pyhä-Kalan metsänhoitoyhdistys katsoo.

Pohjanmaan metsänhoitoyhdistykset kehottavat käyttämään hirviluvat mahdollisimman tehokkaasti alkaneella metsästyskaudella. Vain lupien täysimääräinen käyttö laskee hirvikannan siedettävälle tasolle, Keskipohjan ja Pyhä-Kalan yhdistykset muistuttavat.

Myös maansa vuokranneiden metsänomistajien kannattaa seurata, miten lupamäärät täyttyvät, yhdistykset korostavat.

Esimerkiksi Etelä- ja Keskipohjanmaan lupamäärä nousi tälle kaudelle 4 122 lupaan. Sillä määrällä metsästyksen jälkeinen kanta on 2,5–4 hirviyksilöä tuhatta hehtaaria kohden. Keskipohjan metsänhoitoyhdistyksen mukaan neljä hirveä tuhatta hehtaaria kohden on metsänkasvatuksen kannalta kuitenkin liian paljon.

Pyhä-Kalan yhdistys huomauttaa, ettei metsästystä tulisi metsästysseuroissa vaikeuttaa erilaisilla säännöillä ja rajoituksilla. Esimerkiksi peltopyynnin tulisi olla sallittua halukkaille aikaisimmasta lain sallimasta ajankohdasta lähtien. Yhdistyksen mukaan metsästysseurueiden erilaiset rajoitukset eivät ole linjassa maanomistajien tavoitteiden kanssa. Siksi niitä tulisi välttää varsinkin jahdin alussa.

Kommentit (1)

  1. Eikä myöskään metsästyksen aloittamista tule rajoittaa nykyisillä hölmöillä säännöillä.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat