Metsänomistajille apua kaavoitukseen

Metsänomistajan kannaa pysyä ajan tasalla kaavoituksesta ja vaikuttaa tarvittaessa. Uusi esite opastaa, kuinka.

Metsänomistajalla on oikeus osallistua kaavoitukseen ja kertoa mielipiteensä kaavan laadinnan eri vaiheissa, mutta kuinka moni tietää miten se tapahtuu?

Uuden Metsänomistajan kaavoitusapu -esitteen tarkoitus on aktivoida metsänomistajia ja parantaa heidän valmiuksiaan kaavoitukseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen

Esite on laadittu Tapiossa maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja metsäalan toimijoiden yhteistyönä. Sen ohella syntyi diasarja, jota voi käyttää yhteisissä yleiskaavoitusta käsittelevissä tilaisuuksissa.

Metsänomistajan kaavoitusapu -esitteessä kuvataan, miten metsänomistaja voi vaikuttaa kaavoitukseen ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Erityisesti esitteestä on apua, kun yleiskaavaa laaditaan.

”Mitä aiemmin metsänomistajalla on tietoa laadittavasta yleiskaavasta, sitä paremmat mahdollisuudet on päästä vaikuttamaan kaavan sisältöön”, muistuttaa ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola Tapio Oy:stä.

”Esitteessä on tärkeitä neuvoja metsänomistajille yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelystä kaavan hyväksymiseen asti.”

Metsänomistajan on tärkeää miettiä omat tavoitteensa metsien käytölle ja tuoda ne esille kaavoittajalle. Kun kaavaan suunnitellaan tiettyä kaavamerkintää, voi metsänomistaja esittää kysymyksiä kaavoittajalle ja pyytää perusteluja.

Liikkeellä kannattaa olla ajoissa. Vahvistettuun kaavaan muutosten saaminen jälkeenpäin kaavamuutoksen kautta voi olla vaikeaa.

Esite ja diasarja ovat vapaasti käytettävissä Tapion verkkosivuilla tapio.fi/metsanomistajan-kaavoitusapu/.

Metsänomistus Metsänomistus