Metsäomaisuudella on suuri merkitys Valamon luostarille

Luostarin vastuullinen metsänhoito huomioitiin Vastuun taimi -palkinnolla.

FSC-Suomi on myöntänyt tämänvuotisen Vastuun taimi -palkinnon Valamon luostarille. Palkinto myönnetään henkilölle tai organisaatiolle, joka edistää kestävää metsätaloutta Suomessa.

Valamon metsät liitettiin tänä vuonna FSC-sertifikaattiin. PEFC-sertifikaattia luostarin metsissä on toteutettu jo vuosikymmeniä. Luostarin metsäpinta-alasta noin kymmenesosa asetettiin omaehtoisen suojelun ja erityishoidon piiriin.

”Tämä pinta-ala meilta löytyy arvokkaita elinympäristöjä luonnostaan, mutta nyt sekin asia on saanut siunauksen ja yleisen hyväksynnän. Metsissämme on runsaasti kosteikkoja, jonkin verran lahopuukohteita. Löytyypä meiltä ikääntyvä haavikkokin”, kertoo luostarin metsätilanhoitaja Raimo Asikainen.

Valamon luostarin omistama metsäpinta-ala on tällä hetkellä 470 hehtaaria, ja sille on laadittu uusin metsäsuunnitelma 2018. Ensimmäinen luostarin tilaama metsäsuunnitelma on vuodelta 1954.

”Yleisluonnehdintana voidaan sanoa, että Luostarin metsät ovat tällä hetkellä nuoria, terveitä ja hyvin hoidettuja. Puuston mediaani-ikä on 30–40 vuotta”, Asikainen kertoo

Uuteen metsäsuunnitelmaan on kirjattu luostarin metsänhoidon periaatteet: ”Valamon Luostarin metsänhoidossa huomioidaan täysimääräisesti se, mitä vuosisataisessa ortodoksiperinteessä on koettu ja hyväksi havaittu luonnon hyödyntämiseksi, varjelemiseksi ja tuleville sukupolville säilyttämiseksi. Meitä on luonnonvarojen hyödyntäjinä kehotettu viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa.”

Jatkossa Valamon on tarkoitus valmistaa jonkin verran myös omista metsistä tuotetusta raaka-aineista lopputuotetteita kuten koriste-esineistöä. Luostarilla on noin hehtaarin laajuinen 38 -vuotias visakoivikko, jonka hyödyntäminen voidaan aloittaa lähivuosina.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

TES

Kuvat