Metsäpalotermit tutuksi, Tuli metsässä -sanasto on julkaistu

Sanastossa on 140 keskeistä käsitettä määritelmineen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Metsäalan sanastotyö -hanke etenee, ja nyt on julkaistu ensimmäinen osio, Tuli metsässä -sanasto. Se sisältää 140 keskeistä käsitettä metsäpalojen ja kulotusten aihealueelta ja näiden määritelmät suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

”Olemme yhdistäneet aihealueen sanastoja ja tarkistaneet määritelmiä. Tämän lisäksi olemme tuoneet suomen kieleen uusia termimääritelmiä englanninkielisistä sanastoista”, kertoo tutkija Ilkka Vanha-Majamaa Luonnonvarakeskuksesta.

Sanasto on laadittu Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijoiden yhteistyönä. Työtä valmisteli ydinasiantuntijaryhmä, johon kuuluivat Vanha-Majamaan lisäksi Henrik Lindberg Hämeen ammattikorkeakoulusta, Rauli Perkiö Metsähallituksesta sekä Irina Kudasheva Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäalan sanastotyö jatkuu, parhaillaan valmistelussa ovat sanastot metsikön rakenteesta ja kehityksestä, metsähydrologista ja -ojituksesta, metsämaasta sekä kasvupaikka- ja metsätyypeistä. Sanastoluonnokset tulevat Lausuntopalvelu.fi-sivustolle kommentoitavaksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Tuli metsässä -sanasto löytyy Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat