Metsäpuroyhteistyö käynnistyy talkoilla Puumalassa

Virtavedet ovat tärkeitä elinympäristöjä Suomen uhanalaisille vaelluskaloille.

Tornatorin, Stora Enson ja WWF Suomen Metsäpurojen puolesta -yhteistyö alkaa tänään torstaina Puumalan Peukalojoella järjestettävillä talkoilla. Yhteistyön tavoitteena on kunnostaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevia pienvesistöjä, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille.

Etelä-Savossa sijaitseva, noin viiden kilometrin mittainen Peukalojoki on kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön ensimmäinen talkookohde. Se valittiin, koska kyseessä on Tornatorin omistaman metsäalueen keskellä virtaava ja paikallisesti tärkeä pienvesistö.

Talkoissa monipuolistetaan jokiuoman rakennetta kivien, puiden ja syvänteiden avulla ja rakennetaan kaloille kutusoraikkoja, joissa ne voivat lisääntyä.

Virtavedet ovat tärkeitä elinympäristöjä Suomen uhanalaisille vaelluskaloille kuten esimerkiksi taimenelle, lohelle ja vaellussiialle. Vapaana virtaavia vesiä kaipaavat myös uhanalaiset vesihyönteiset, sammaleet, jokiravut ja simpukat ja nisäkkäät, kuten saukko.

”Peukalojoen kaltaiset metsien pienvedet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita, sillä ne tarjoavat kodin lajeille, jotka eivät välttämättä viihdy muualla. Tuhansien järvien ja jokien Suomessa vesienhoito vaatii useiden toimijoiden yhteistyötä”, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut