Metsäteollisuudelta uusi linjaus – työehtosopimuksista sovitaan jatkossa yrityksissä

Metsäteollisuus ry perustelee ratkaisua paikallisen sopimisen heikolla etenemisellä.

Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimusten teosta. Asiasta päätti järjestön hallitus tänään. Jatkossa neuvottelut käydään yritysten ja työntekijöiden välillä.

”Toimialan erilaisten ja erilaisessa tilanteessa olevien yritysten tarpeisiin pystytään nykyistä paremmin vastaamaan yritys- ja tuoteryhmätason työehdoilla. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää kilpailukykyään”, Metsäteollisuus ry puheenjohtaja Ilkka Hämälä perustelee muutosta.

Yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja niistä työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu. Yritykset rakentavat uudenlaiset sopimisen tavat omista lähtökohdistaan. Työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ammattiyhdistystoimintaan uudistus ei vaikuta.

Muutoksen taustalla on järjestön tyytymättömyys paikallisen sopimisen etenemiseen. Valtakunnallinen, järjestöjen välinen sopimusjärjestelmä vastaa heikosti erilaisissa markkina- ja taloustilanteissa olevien yritysten, niiden liiketoiminta-alueiden ja yksittäisten tehtaiden tarpeisiin, Metsäteollisuus ry arvioi.

Uudistuksen siirtymäaika on pitkä, sillä nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 15–27 kuukautta. Metsäteollisuus ry vastaa sopimusosapuolena nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen asti.

Kansallista etua vaalittava

Työelämäuudistus on osa Metsäteollisuus ry:n uutta strategiaa. Strategiassa kiinnitetään huomiota myös metsien asemaan EU:ssa sekä unionin hiilineutraaliustavoitteiseen.

Hämälän mukaan Suomen tulee vaikuttaa siihen, että EU:n ilmastolaki ottaa huomioon puunjalostuksen ja biopohjaisten tuotteiden tuomat ilmastohyödyt. On myös syytä varmistaa, ettei maamme metsien tarjoamia mahdollisuuksia rajoiteta EU:ssa.

”Päättäjien on katsottava kansallista etua. EU:ssa ei toista valtiota, joka olisi niin riippuvainen metsistään kuin Suomi”, Hämälä sanoo.

EU:n hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2050 Hämälä pitää mahdollisena mutta kunnianhimoisena.

”Se edellyttää teollisuudelta uudistumista, mutta myös sitä, että toimintaympäristö on sellainen, että investointeja kannattaa tehdä.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat