Luke: Puun käyttö väheni massateollisuudessa viime vuonna 14 prosenttia

Metsäteollisuuden tuotantomäärät laskivat ja puun käyttö väheni talouden suhdanteiden, tuotantokapasiteetin supistumisen sekä alkuvuoden työtaistelutoimien seurauksena, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Puun käyttö väheni Suomessa viime vuonna, Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo. Raakapuuta käytettiin yhteensä liki 79 miljoonaa kuutiota, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Metsäteollisuudessa käyttö jäi 65 miljoonaan kuutioon. Siinä laskua on 10 prosenttia.

”Metsäteollisuuden tuotantomäärät laskivat ja puun käyttö väheni talouden suhdanteiden, tuotantokapasiteetin supistumisen sekä alkuvuoden työtaistelutoimien seurauksena”, kertoo Luken yliaktuaari Tuomas Niinistö tiedotteessa.

Käyttö laski etenkin massateollisuudessa. Siellä raakapuuta kului 36 miljoonaa kuutiota, laskua edellisvuodesta kertyi 14 prosenttia. Puutuoteteollisuudessa puunkäyttö laski 3 prosenttia 29 miljoonaan kuutioon.

Teollisuus käytti kotimaista tukki- ja kuitupuuta runsaat 61 miljoonaa kuutiota. Tuontipuuta kului lähes 4 miljoonaa kuutiota, mikä on 60 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ison pudotuksen taustalla on Venäjän puuntuonnin päättyminen.

Hakkeen tuonti romahti

Luken ennakkotietojen mukaan puun käyttö energian tuotannossa lisääntyi viime vuonna. Raakapuuta kului runsaat 13 miljoonaa kuutiota, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Siitä hieman yli puolet, 7 miljoonaa kuutiota, poltettiin pienpuusta ja järeästä runkopuusta tehtynä metsähakkeena.

Hakkeen tuontikin romahti – poltettavaksi tuontihaketta päätyi noin 0,5 miljoonaa kuutiota. Se on 5 prosenttia lämpö- ja voimalaitosten hakkeen kokonaiskulutuksesta.

”Ennakkotiedot osoittavat, että lämpö- ja voimalaitosten käyttämä venäläinen energiahake korvautui erityisesti kotimaisella puulla, kun metsähakkeen kulutus jopa hieman nousi edellisvuodesta tuonnin päättymisestä huolimatta”, Niinistö toteaa.

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita (metsähake, sivutuotepuu, kierrätyspuu ja pelletit) yhteensä lähes 23 miljoonaa kuutiota. Se on 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, lasku selittyy alhaisemmalla lämmöntuotantotarpeella.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa