PTT: Sahoille lomautuksia, kuitupuun hintaan neljänneksen nousu

Markkinanäkymät monella tapaa ristiriitaiset – puunhinnat nousussa vaikka tuotteiden menekki takkuaa.

Kotimaan puun kysyntä kasvaa ja hinnat sekä hakkuumäärät nousevat, vaikka metsäteollisuuden kustannukset kasvavat ja viennin arvo laskee.

Noin voi tiivistää Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennusteen tälle vuodelle.

Puutuoteteollisuuden tilanne on hankala, koska rakentaminen vähenee globaalisti korkojen noustessa ja kuluttajien ostovoiman hiipuessa. Sahatavaran kysyntä heikkenee kaikilla keskeisillä markkina-alueilla eli Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa.

”Kysynnän voimakkaan laskun ja kustannusten nousun takia sahat joutunevat turvautumaan syksyllä lomautuksiin”, metsäekonomisti Matti Valonen arvioi. Uusien sahojen käyntiasteet ovat jäämässä suunniteltua alhaisemmiksi.

Kuitupuun hinnat vahvassa nousussa

PTT:n mukaan voimakkaampia sopeutumistoimia eli kapasiteetin sulkemisia on tulossa paperiteollisuudessa. Korona-aikana kysyntää oli sulkemisten vuoksi tarjontaa enemmän, mutta nyt on palattu ylitarjonnan aikaan. Myös maailman sellunkysyntä on ainakin hetkellisesti laskemassa.

Teollisuus kuitenkin tarvitsee puuta ja Venäjän-tuonti on korvattava.

Pystykauppojen määrä kasvaa viime vuodesta selvästi ja se näkyy erityisesti kuitupuun kauppamäärien kasvuna. Ensi vuonna yksityismetsien pystykauppamäärä nousee edelleen muutamia prosentteja ja painottuu kuitupuuhun.

Kuitupuun ja tukin hintasuhde kaventuu pitkästä aikaa. Kuitupuun nimellinen keskihinta nousee tänä vuonna hieman yli neljänneksellä, tukkipuun noin kuusi prosenttia ja reaalihinta pysyy lähellä viime vuoden hintaa. Koivutukin hinta nousee havutukkia voimakkaammin.

Jonkin verran kotimaan puumarkkinoiden painettaa vähentää tuonnin elpyminen erityisesti ruotsalaisen havukuitupuun vetämänä, kun Kemin biotuotetehdas käynnistyy ensi syksynä.

Puumarkkinoiden muutoslukuja, PTT:n ennuste

%-muutos 2023 %-muutos 2024
Metsäteollisuuden puun käyttö 4 3
Markkinahakkuut 1 2
Puukaupat yksityismetsistä 14 3
Nimellishinta, tukki 6 3
Nimellishinta, kuitupuu 27 5
Yksityismetsien kantorahatulot 10 2

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa