Metsäteollisuuden tuottama lisäarvo 11 miljardia euroa vuonna 2021, nyt kipuillaan heikon suhdanteen kanssa

Metsäteollisuus on säilyttänyt asemansa kansantaloudellisesti merkittävänä toimialana, Metsäteollisuus ry:stä todetaan

Metsäteollisuuden suoraan kerryttämä liikevaihto oli Suomessa vuonna 2021 yhteensä liki 33 miljardia euroa ja välillisten vaikutusten kanssa 45 miljardia euroa, selviää konsulttiyhtiö Ernst & Young Advisoryn tekemästä selvityksestä. Arvonlisää metsäteollisuus kerrytti suoraan ja välillisesti yhteensä lähes 11 miljardia.

Selvityksen mukaan lähes puolet metsäteollisuuden tuottamasta arvonlisästä kumpuaa välillisesti muilla toimialoilla tehdystä työstä. Arvoa syntyy esimerkiksi metsätaloudesta ja puunkorjuusta, tukkukaupasta, kuljetuksesta, varastoinnista sekä energia-alalta.

Metsäteollisuus työllisti suoraan 40 000 henkilöä ja välillisesti 83 000 henkilöä.

”Voimakkaista suhdannevaihteluista huolimatta metsäteollisuus on säilyttänyt asemansa kansantaloudellisesti merkittävänä toimialana. Vientivetoinen ja kilpailukykyinen metsäteollisuus luo hyvinvointia koko Suomeen”, kertoo Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Metsäteollisuuden kokonaisverokertymä välillisine vaikutuksineen oli noin 3,1 miljardia euroa ja koko metsäsektorin verokertymä yli 3,8 miljardia euroa.

Kysyntä laskussa

Tänä vuonna metsäteollisuustuotteiden kysyntä keskeisillä markkina-alueilla on laskenut edellisvuosista.

”Metsäteollisuus kipuilee nyt heikon suhdannetilanteen kanssa. Alalla tehdään kuitenkin koko ajan rajusti töitä riippumatta markkinasykleistä, minkä vuoksi kansantaloudellinen merkitys muuttuu hitaammin kuin yksittäiset kvartaalitulokset. Pidemmän aikavälin kysyntänäkymät monille metsäteollisuustuotteille ovat edelleen hyvin myönteiset”, Lindström toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat