Metsäteollisuudesta entistä vähemmän jätettä kaatopaikoille

Tehtailta päätyy kaatopaikalle lähinnä soodasakkaa ja poikkeustilanteissa syntyneitä jätteitä.

Metsäteollisuuden kaatopaikkajätteen määrä laski viime vuonna 17 prosenttia edellisvuodesta, Metsäteollisuus ry tiedottaa. Paperi- ja massatehtailla syntyi kaatopaikkajätettä kaikkiaan noin 67 900 tonnia

Seurannan alusta vuonna 1992 tuotantoon suhteutettu kaatopaikkajätteiden määrä on laskenut jopa 95 prosenttia. Nykyään tehtailta päätyy kaatopaikalle lähinnä soodasakkaa ja poikkeustilanteissa syntyneitä jätteitä, joita ei voida hyödyntää.

”Metsäteollisuudessa osataan koko ajan hyödyntää tuotannon sivuvirtoja aiempaa tarkemmin”, arvioi Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Maija Rantamäki.

Metsäteollisuudessa syntyviä jätteitä ja sivuvirtoja voidaan hyödyntää muun muassa maarakentamiseen sekä maanparannusaine- ja lannoitekäyttöön.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit

Kuvat