Metsäteollisuus ja Bioenergia ry tuomitsevat EU-parlamentin metsäenergiakannan

Parlamentti asettaisi metsäenergian käytölle katon, joka vastaa vuosien 2017–2022 keskiarvoa.

Metsäteollisuus ry moittii Euroopan parlamentin eilen hyväksymää luonnosta uusiutuvan energian edistämistä koskevasta direktiivistä.

Parlamentin kannassa metsäenergian käytölle asetetaan katto, joka vastaa vuosien 2017–2022 keskiarvoa. Katon ylittämää määrää ei katsottaisi uusiutuvaksi energiaksi, eikä se olisi laskettavissa uusiutuvan energian tavoitteeseen.

Parlamentin mukaan puubiomassan käyttöä energiantuotannossa ei tulisi lainkaan katsoa uusiutuvaksi vuoden 2030 jälkeen. Kestäväksi luokiteltava biomassa ei myöskään saisi tulla avohakkuualueilta muissa kuin poikkeustapauksissa.

”Keskellä energiakriisiä ja fossiilitaloudesta luopumista parlamentin kanta uusiutuvan energian direktiiviin unohtaa EU:n raaka-aine- ja energiaomavaraisuuden tärkeyden. Tulevissa kolmikantaneuvotteluissa neuvostolle ja komissiolle jää iso työ nostaa tämä erittäin ajankohtainen asia taas keskustelun ytimeen”, toteaa Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Myös Bioenergia ry tuomitsee EU-parlamentin luonnoksen.

”Nyt esitetyt muutokset ovat monessa mielessä todellinen rimanalitus parlamentilta”, kommentoi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

”Tällainen ratkaisu olisi mielivaltainen, vastuuton ja heikentäisi tarpeettomasti Euroopan energiaturvallisuutta aikana, jolloin sitä pitäisi päinvastoin vahvistaa. Se olisi myös vakava isku EU:n energia- ja ilmastopolitiikan uskottavuudelle ja johdonmukaisuudelle.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa