Metsäteollisuus käynnistää toimintaohjelman lehtoluonnon turvaamiseksi

Ohjelma kohdistuu erityisesti talousmetsälehtojen luonnonhoitoon.

Metsäteollisuus ry käynnistää lehtojen hoidon toimintaohjelman ensi vuonna. Sen avulla pyritään tuomaan esille talousmetsälehtojen ja niiden hoidon merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä lisäämään toimijoiden osaamista lehtojen tunnistamisessa ja hoidossa.

Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä paremmin tarjoamaan metsänomistajille lehtoluonnon monimuotoisuutta edistäviä käsittelymenetelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi toimet, joilla autetaan lehtomaisten piirteiden säilymistä ja lisäämistä.

Yleisin uhkatekijä uhanalaiselle lehtolajistolle on muutos puulajisuhteissa. Kuuset valtaavat tyypillisesti tilaa lehtipuilta ja muilta lehtokasveilta.

Tapio Oy toimii hankkeessa yhteistyökumppanina.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut