Stora Enson Länsitalo Luken johtokuntaan

Johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa.

Valtioneuvosto on asettanut Luonnonvarakeskuksen (Luke) uuden johtokunnan kaudelle 2021–23. Johtokunnan puheenjohtajaksi määrättiin johtaja Tuomas Salusjärvi Valio Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta BSAG-säätiöstä.

Jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Timo Karjalainen (Laitakarin Kala Oy), dekaani Kristiina Kruus (Aalto-yliopisto), johtaja Jorma Länsitalo (Stora Enso Oyj) ja yrittäjä Heli Siitari (Villilä Luonto Oy). Johtokuntaan tulee lisäksi henkilökunnan edustaja, jonka vaali on käynnissä Luken henkilöstön keskuudessa.

Edellisessä johtokunnassa metsäteollisuutta edusti Metsä Groupin liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä ja tutkimusta dekaani Ritva Toivonen Helsingin yliopistosta.

Johtokunnan tehtävänä on tukea Luken johdon toimintaa, tehdä aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Lisäksi johtokunta päättää viraston talousarvioehdotuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä pääjohtajan sijaisista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut