Metsäteollisuus: Jäsenvaltioiden erilaisuus huomioitava ennallistamisasetuksessa

Metsäteollisuus vaatii, että jäsenvaltioiden erilaisuus huomioidaan, kun ennallistamisasetuksen käsittely jatkuu komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden kesken.

Komission viime vuonna julkaisema ennallistamisasetusehdotus sisälsi todella kunnianhimoiset tavoitteet, joiden saavuttaminen tarkoittaisi Suomelle kohtuuttoman suuria kustannuksia muihin jäsenmaihin verrattuna, sanoo Metsäteollisuus ry tiedotteessaan. Lisäksi esityksen vaikutustenarvio oli Metsäteollisuuden mielestä puutteellinen, eikä se sisältänyt arviota esimerkiksi asetuksen epäsuorista vaikutuksista eurooppalaisten raaka-aineiden saatavuuteen ja käyttöön.

Parlamentin käsittelyssä asetusehdotukseen tehtiin muutoksia.

”Metsäteollisuus pitää hyvänä äänestyksessä saavutettua lopputulosta koskien päätöstä rajata luontotyyppien ennallistamistoimet Natura 2000-alueelle sekä poistaa epärealistinen luontotyyppien heikentymättömyyskielto. Parlamentin hyväksymä kanta on vahva viesti komissiolle, että asetukseen on tehtävä mittavia muutoksia neuvoston ja parlamentin kantojen mukaisesti”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Parlamentin äänestystulos tarkoittaa, että asetusta koskevat neuvottelut jatkuvat syksyllä komission, jäsenmaista koostuvan neuvoston ja parlamentin kesken. Neuvosto hyväksyi oman kantansa kesäkuussa.

”Ennallistaminen on yksi tärkeä keino parantaa luonnon sopeutumista tulevaisuuden ilmastoon. Neuvosto linjasi kesäkuussa monista tärkeistä asioista, kuten jäsenmaiden toimivallan kasvattamisesta ja ennallistamistavoitteiden kohtuullistamisesta. Vaikutukset uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön, kuten metsiin on voitava arvioida paremmin. Suomen on jatkettava vahvaa vaikuttamista tasapainoisen asetuksen aikaansaamiseksi”, Lehtomäki painottaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus