Metsäteollisuus: Oppisopimuskoulutus yhdeltä luukulta

Etujärjestö siirtäisi kaikki oppisopimustoimistojen tehtävät oppilaitoksille.

Metsäteollisuus ry patistaa hallitusta keventämään oppisopimuskoulutuksesta työnantajalle koituvaa taakkaa. Nykytilanteessa yritykset joutuvat usein asioimaan monen eri tahon kanssa oppisopimusasioissa.

”Kaikki oppisopimukseen liittyvä työ tulisi hallinnoida ja hoitaa jatkossa yhden luukun periaatteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppisopimustoimistojen tehtävät siirrettäisiin kokonaisuudessaan koulutusta tarjoavien oppilaitosten tehtäviksi”, etujärjestön kannanotossa todetaan.

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Samassa yhteydessä oppisopimuskoulutusta pyritään muuttamaan niin, että työnantajille aiheutuva hallinnollinen ja taloudellinen taakka kevenee.

Metsäteollisuudessa oppisopimusta käytetään yleisimmin rekrytointikanavana henkilöille, joilla on jo jokin ammatillinen perustutkinto, kuten prosessiteollisuuden perustutkinto. Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan myös jo olemassa olevaa henkilökuntaa metsäteollisuuden tarpeisiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa