Kanta-Hämeessä pidetään huolta taimikoista

Metsäkeskus: Taimikonhoidossa on suuria alueellisia eroja. Vähiten varhaishoitoa tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Metsänomistajat huolehtivat taimikoidensa varhaishoidosta vaihtelevasti eri puolilla Suomea, kertoo Suomen metsäkeskus.

Parhaiten metsäneuvostojen asettamiin tavoitteeseen päästiin viime vuonna Kanta-Hämeessä. Vähiten varhaishoitoa puolestaan tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Yksityisille metsänomistajille suunnatulla kemeratuella tehtiin taimikoiden varhaishoitoa kaikkiaan 42 073 hehtaarilla viime vuonna. Työmäärä on hieman yli puolet metsäneuvostojen maakunnille asettamasta 75 570 hehtaarin kokonaistavoitteesta.

Kanta-Hämeessä taimikkoalaa perattiin 98 prosenttia asetetusta tavoitteesta. Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla jäätiin alle kolmannekseen tavoitteesta. Tiedot perustuvat Suomen metsäkeskuksen tilastoihin.

”Länsi- ja Pohjois-Suomessa tilanne on huolestuttava. Metsänomistajien täytyisi löytää lisää aikaa ja aktiivisuutta taimikoiden perkaukseen, muuten vesakko perii ne, sanoo Suomen metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen.

Suomessa uusia taimikoita istutetaan yli 100 000 hehtaaria vuosittain. Jokaisessa taimikossa tulisi tehdä varhaishoito noin viiden vuoden kuluttua taimien istuttamisesta. Luontaisen uudistamisen taimikoissa työ voi odottaa muutaman vuoden enemmän.

Taimikon varhaishoidon tuki tuli uutena työmuotona vuonna 2015 kemeralakiin. Varhaishoitoa toki tehdään taimikoissa myös ilman tukea.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat