Metsäteollisuus ry: Metsiä hoitamalla hiilivarasto kasvuun

Lunnonvarakeskuksen selvityksen mukaan metsänhoitoa tehostamalla puuvaranto kasvaisi 2,5 miljardista kolmeen miljardiin kuutioon vuoteen 2045 mennessä.

Suomen metsien hiilivarastoa voidaan edelleen kasvattaa samaan aikaan kun metsien käyttöä lisätään. Tähän on päätynyt Metsäteollisuus ry:n tilaama ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama hiilivaraston kehitystä kartoittava tarkastelu.

”Tarkastelun mukaan metsien oikein ajoitettu ja pitkäjänteinen hoito mahdollistaa metsien puuvarannon ja siten myös hiilivaraston merkittävän kasvun”, Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa todetaan.

Puuvarojen ja hiilivaraston kehitystä on arvioitu kahdella vuoteen 2045 ulottuvalla skenaariolla. Toisessa metsätalouden toimenpiteet säilyvät nykyisellä tasolla, toisessa taas metsätalouden toimenpiteitä lisätään ja käsittelymenetelmiä monipuolistetaan nykyisestä. Puuta käytetään kummassakin skenaariossa yhtä paljon.

Metsävarat ja siten myös metsien hiilivarasto kasvavat molemmissa vaihtoehdoissa. Jälkimmäisessä mallissa lisääntyvä metsien hoito mahdollistaa kuitenkin puuvarannon kasvun nykyisestä noin 2,5 miljardista yli kolmeen miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 mennessä.

”Oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet ovat tärkeässä roolissa myös kamppailtaessa metsätuhoja vastaan. Metsätuhojen seurauksena metsät voivat nopeasti muuttua hiilen päästölähteeksi, ja fossiilisia korvaavat tuotteet jäävät tekemättä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Lisääntyvät metsänhoidon mallissa taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa lisätään ja ravinnetaloutta parannetaan. Samaan aikaan jatkuvan kasvatuksen osuus kaksinkertaistetaan, ja toisaalta tasaikäisrakenteiset metsät uudistetaan nopeasti käyttäen jalostettuja siemeniä ja taimia. Lisäksi metsitystä lisätään merkittävästi.

Kunnostusojitusten määrää vähennetään. Turvemailla kasvua tuetaan lisäämällä tuhkalannoitusta. Kunnostusojituksen vähenemisen myötä metsätalouden vesistövaikutukset pienenevät turvemailla.

Ilmaiseksi tämä ei kuitenkaan onnistu, vaan Metsäteollisuus ry perää lisää tukea taimikoiden ja nuorten metsien hoidon sekä turvemaiden lannoituksen varmistamiseksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat