Metsätietolain muutos tuo metsävaratiedot vapaasti saataville

Lakiluonnoksen mukaan julkisia ympäristötiedoiksi katsottavia tietoja voitaisiin jatkossa luovuttaa ilman nykyistä tietojenluovutusmenettelyä.

Metsätietolain muutosehdotus on lähetetty lausuntokierrokselle. Aikaa lausuntojen antamiseen on tämän kuun loppuun.

Lakiluonnoksen mukaan julkisia ympäristötiedoiksi katsottavia tietoja voitaisiin jatkossa luovuttaa ilman nykyistä tietojenluovutusmenettelyä. Metsävaratietoja luovutettaessa ei kuitenkaan annettaisi metsänomistajan nimi- tai yhteystietoja eikä tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia.

Lakimuutosten ansiosta Metsäkeskuksen hallussa olevat tarkat hila-muotoiset metsävaratiedot sekä metsälain erityisen tärkeitä kohteita koskevat tiedot voitaisiin viedä verkkoon kaikkien saataville. Myös metsänkäyttöilmoitukset ja kemeratoimien tiedot olisivat julkisesti saatavilla.

Kuviomuotoiset metsävaratiedot luovutettaisiin, ellei metsänomistaja ole sitä kieltänyt. Kielto ei kuitenkaan koskisi niitä Metsäkeskuksen hallussa olevia kuviotietoja, jotka liittyvät kemeraan tai muihin Metsäkeskuksen hoitamiin hallintoasioihin.

Maanomistaja voisi kuitenkin vaatia olemassa olevien kuviomuotoisten tietojen poistamista Metsäkeskuksen tietojärjestelmistä.

Luonnoksessa esitetään myös suoramarkkinointia koskevan säädöksen tarkistamista. Jatkossa metsänomistajien yhteystietoja voitaisiin poimia metsätietojärjestelmästä metsävaratietojen perusteella suoramarkkinointia varten. Tämä mahdollistaisi suoramarkkinoinnin kohdistamisen esimerkiksi kohteisiin, joissa on koivutukkia.

Koska Euroopan komissio on käynnistänyt asian tiimoilta rikkomusmenettelyn Suomea vastaan, lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut