Metsätilojen hintalaskurit verrattu, Metsälehti luotettavin

Metsälehden metsätilan hintalaskuri pärjäsi parhaiten opinnäytetyön vertailussa.

Evolla opiskeleva Petri Ikävalko on tehnyt opinnäytetyön metsätilojen pika-arviomenetelmien perusteista ja luotettavuudesta. Aiheen idea, toimeksianto ja kauppatilastot olivat hintaseurantaa ylläpitävältä Hannu Liljeroosilta, mutta muutoin ei ollut tarvetta työn ohjaukseen.

Ikävalko vertasi UPM:n, Lähi-Tapiolan, Stora Enson, Osuuspankin ja Metsälehden laskureita. Näistä UPM:n, Stora Enson ja Osuuspankin arviot perustuvat soveltaen summa-arvomenetelmään, Lähi-Tapiolan tuottoarvon laskentaan ja Metsälehden laskuri kauppa-arvomenetelmään.

Ikävalko analysoi 15 metsätilaa eri pika-arviomenetelmillä. Kohteet olivat edustavia ja kooltaan 11-41 hehtaaria. Ne olivat myynnissä Metsätilat.fi-palvelussa viime syksynä. Tiloille määritettiin laskureiden avulla käyvät arvot, jotka laskettiin sitten yhteen ja jaettiin tilojen yhteisalalla. Näin saatiin kullakin menetelmällä tulokseksi tilajoukon keskimääräinen hehtaarihinta.

Tilaseurantaan valittujen tilojen yhteisala oli 368 hehtaaria ja niiden keskimääräinen pyyntihinta oli 5 476 euroa hehtaarilla. Tila-arvioiden korjaamaton summa-arvo oli keskimäärin 6 716 euroa hehtaarilla.

Eri arviomenetelmistä suurimman keskimääräisen hehtaarihinnan tarjosi UPM:n Metsänarvolaskuri (8 086 e/ha) ja pienimmän Stora Enson laskuri (4 407 e/ha). Toteutuneiden kauppojen keskimääräinen hehtaarihinta oli 6 696 euroa. Metsälehden laskuri erosi toteutuneesta keskihinnasta vain 13 euroa. Metsälehden arvion keskihajonta ja keskivirhe olivat myös vertailun pienimmät.

Ikävalko totesi, että pika-arviomenetelmiä tarjoavien palveluiden välillä oli luotettavuuseroja. Erot johtuivat häneen mukaansa ennen kaikkea käytettävästä määritysmenetelmästä sekä käytetystä puunhintatilaston aikaikkunasta. Metsälehden laskurin käyttämä kauppa-arvomenetelmä vaikuttaa tämän opinnäytetyön perusteella olevan luotettavin.

Laskurit on tarkoitettu lähinnä metsänomistajien avuksi oman metsätilan arvonmäärityksessä. Ne toimivat myös yritysten markkinoinnin apuvälineinä.

Palveluntarjoajat korostavat, että arviot ovat suuntaa antavia, eikä niitä tule käyttää esimerkiksi metsätilakaupan, perinnönjaon tai sukupolvenvaihdoksen pohjana. Kuitenkin verottaja hyväksyy pika-arviomenetelmien antamat tila-arviot.

UPM Lähi-Tapiola StoraEnso OP Metsäarvio Metsälehti kauppahinta
1. 8086 6182 4407 5004 6709 6696
2. 2516 2802 1857 1608 929
3. 513 725 432 448 154

Rivillä 1 on pika-arvioilla laskettu myytävien tilojen keskihinta, €/ha
Rivillä 2 on pika-arvioiden keskihajonnat, €/ha
Rivillä 3 on pika-arvioiden keskivirheet, €/ha

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut