Puukauppa laahaa jäljessä viime vuodesta, hinnat nousseet

Havutukkien nimelliskantohinnat olivat maaliskuussa 1–2 prosenttia, koivutukin 13 prosenttia ja kuitupuiden 15 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-maaliskuussa puuta yksityismetsistä 7,4 miljoonaa kuutiota. Määrä on 13 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Viiden vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna määrä on prosentin suurempi.

Tammi-maaliskuussa kuitupuun ostomäärä oli 3,9 ja tukkien ostomäärä 3,2 miljoonaa kuutiota. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna niin kuitupuun kuin tukkien ostomäärä väheni kaksi prosenttia.‍

Kantohinnat olivat maaliskuussa korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna havutukkien kantohinnat olivat 1–2 prosenttia ja koivutukin 13 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Kuitupuiden kantohinnat olivat 15 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden maaliskuussa.

Maaliskuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 73 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa alueittain ja hakkuutavoittain 49 ja 77 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 75 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 42 ja 78 euron välillä.

Koivutukin keskihinta oli puolestaan 61 euroa kuutiolta 41 ja 69 euron hintavaihteluvälillä.

Kuitupuiden keskikantohinta oli 28–30 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 19 ja 33 euron välillä.‍

Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet.

Puukauppa Puukauppa