Metsäviennin arvo koheni syyskuussa

Sahatavaran vientimäärä ja viennin arvo paranivat vuodentakaisesta.

Metsäteollisuuden vienti koheni syyskuussa. Viennin arvo nousi noin 30 miljoonalla eurolla liki miljardiin euroon vuodentakaisesta, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää.

Sahatavaran vienti nousi liki 10 miljoonalla eurolla 151 miljoonaan euroon. Kuusisahatavaran viennin arvo kohosi 70 miljoonaan euroon ja männyn 64 miljoonaan euroon. Myös havusahatavaran vientimäärä kasvoi. Kaikkiaan puutuoteteollisuuden vienti kipusi 249 miljoonaan euroon.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo oli 736 miljoonaa euroa, liki 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Massan ja kartongin viennin arvo ja vientimäärä kohenivat, sen sijaan paperin laskivat.

Puun tuonti kutistui. Puuta tuotiin syyskuussa yhteensä liki 700 000 kuutiota, mikä on lähes 80 000 kuutiota vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kommentit (1)

  1. Tilastotiedoista kun tehdaan uutisia niin olisi ihan valaisevaa jos euromaarainen viennian arvo jaettaisiin hinta- ja maarakomponentteihin, niin selviasi mm onko viennin arvon muutos hinnan vain maaran muutoksen aiheuttama?

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat