Metsien inventoinnit alkavat ympäri Suomea 

Metsävaratietojen keruu perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä erilaisiin laskentamenetelmiin.

Suomen metsäkeskus jatkaa metsien inventointia eri puolilla Suomea. Inventoinnit alkavat tänä kesänä 21 uudella alueella, yhteensä 4,2 miljoonan metsähehtaarin alalla. Näiden alueiden metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2024 aikana.

Metsänomistajat voivat katsoa oman metsänsä tietoja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta.

Metsien inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä erilaisiin laskentamenetelmiin.

Tänä kesänä kartoitettavien alueiden metsävaratiedot valmistuvat ensi vuoden aikana. Eri vuosien laserkeilaus- ja ilmakuvausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Laserkeilaus ja ilmakuvaus -sivulla.

Metsänomistajat voivat varmistaa oman metsätilansa tietojen julkaisuvuoden myös Metsävaratietojen saatavuus -karttapalvelusta.

Parhaillaan Metsäkeskuksessa tuotetaan vuonna 2022 inventoitujen alueiden metsävaratietoja. Näiden 21 alueen ja lähes neljän miljoonan metsähehtaarin metsävaratiedot julkaistaan vuoden loppuun mennessä.

Kommentit (1)

 1. Metsävaratiedot ovat hyvä apu, mutta eivät mitenkään välttämättömiä hyvässä metsänhoidossa.
  Meidän tilalla niistä otetaan karttakuviot (jtoka eivät nekään ole aina ajan tasalla) ja tarvittaessa pinta-alat.

  Tärkein metsänhoidon suunnittelutoimi on kuitenkin käydä jokaisella kuviolla joka vuosi katsomassa mitä sinne kuuluu ja mitä pitäisi tehdä.

  Toiseksi tärkein johtotoimi on ylläpitää metsätilan kuviopohjakarttaa, joita monistetaan reilusti ja joista tehdään teemakarttoja kuten perkaus, ojienperkaus, EH, väljennys, uudistus, tuulenkaadot yms. värittämällä kuviot eri kuultovärikynillä.

  Näistä tulee paljon tarkempi ja ajankohtaisempi metsäsuunnittelutieto kuin metsäohjelmista joka vuodeksi. Omat liikuntatarpeet voi suunnata lenkkeilyyn eri metsien osiin vuoden mittaan ja kotiin tultua täydentää teemakarttoja.

  Tätä toimintaa ei voita mikään muu suunnittelutyökalu.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut