Metsien kasvu taantunut myös Ruotsissa

Ruotsin ympäristöviranomaisten tänään julkaiseman tiedotteen mukaan maan metsien kasvu on taantunut voimakkaasti. Samalla metsien hiilinielu on supistunut.

Alustavan tiedon mukaan metsien hiilinielu supistui viime vuonna Ruotsissa viidellä miljoonalla hiilidioksiditonnilla 30 miljoonasta tonnista 25 miljoonaan tonniin.

Puukuutiometriin puuta varastoituu tonni hiilidioksidia, joten puuston hiilinielu tarkoittaa samaa asiaa kuin kokonaispuumäärän lisäys. Hiilinielun pieneneminen tarkoittaa samaa kuin metsien puuvarannon kasvun hidastuminen. Hiilinielu on negatiivinen, jos kokonaispuuvaranto pienenee.

Ruotsin koko maankäyttösektorin hiilinielu supistui 37 miljoonasta tonnista 30 miljoonaan tonniin viime vuonna. Tämä tietää ongelmia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, koska EU edellyttää Ruotsin maankäyttösektorin kasvattavan hiilinieluaan 47 miljoonaan tonniin.

Lyhyellä aikavälillä metsien hiilinielua voidaan lisätä käytännössä vain hakkuita vähentämällä. Hieman pidemmällä aikavälillä hiilinielua voidaan kasvattaa metsien lannoittamalla ja joutomaita metsittämällä.

Ruotsin metsien kasvu on viime vuosina ollut reilut 120 miljoonaa kuutiometriä. Ruotsin metsistä on viime vuosina hakattu lähes 100 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Myös Suomen maankäyttösektorin hiilinielu supistui viime vuonna.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat