Keiteleen liikevaihto kasvoi, tulos supistui

Toimitusmäärien kasvu kompensoi tuotehintojen laskua.

Keitele Forest -konserni teki syyskuun lopussa päättyneenä tilivuotenaan 292 miljoonan euron liikevaihdon, jossa oli kasvua 23,2 miljoonaa. Liikevoitto oli 10,2 miljoonaa, mikä on 3,8 miljoonaa edellistä tilivuotta vähemmän. Viimeisen rivin nettotulos supistui 1,1 miljoonalla 6,8 miljoonaan euroon.

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio toteaa tilinpäätöstiedotteessa, että havusahatavaran ja puutuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan tilikauden aikana, mutta hintojen laskua kompensoi toimitusmäärien 18 prosentin kasvu aikaisempien vuosien investointien johdosta.

Yhtiön omavaraisuus nousi 3,7 prosenttiyksiköllä 42,3 prosenttiin, mikä sahayhtiöiden vertailussa on selvästi keskitasoa korkeampi.

Investoinnit olivat 24,8 miljoonaa euroa, merkittävimpinä Alajärven sahan tukkikenttä, tukkilajittelija ja sahansyöttö sekä Keiteleen ja Alajärven sahojen biopolttoaineiden kuivauslaitteistot.

Keiteleen tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa noin kymmenen prosenttia kuluvalla tilikaudella.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat