Metso-ohjelmaan haetaan nyt kohteita Etelä-Suomesta

Ymnpäristötuen määrä pitäisi tuplata, jotta ohjelman tavoitteisiin päästäisiin.

Metsien monimuotoisuusohjelma Metson suojelutoimet painottuvat tänä vuonna eteläiseen Suomeen. Uusia kohteita haetaan erityisesti Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta, Hämeestä, Pirkanmaalta ja Kaakkois-Suomesta. Haussa on monimuotoisuudelle arvokkaita metsiä: etenkin lehtoja, reheviä sekä puustoisia soita ja laaja-alaisia, luonnoltaan monipuolisia kangasmetsäkohteita. Myös tulvametsät ja maankohoamisrannikon metsät ovat toivottuja, ympäristöministeriöstä kerrotaan.

Pysyvän suojelun ja 20-vuotisen määräaikaisen suojelun osalta suojelutavoite on tälle vuodelle 4 500 hehtaaria. Rahaa sitä varten on varattu ely-keskuksiin 25-30 miljoonaa euroa.

Myös ympäristötukikohteita haetaan. Nämä kohteet ovat ensisijaisesti metsälain kymppipykälän erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai monimuotoisuusarvoltaan muuten tärkeitä elinympäristöjä.

Ympäristötukeen ja luonnonhoitoon on tälle vuodelle rahoitusta Suomen metsäkeskukselle seitsemän miljoonaa euroa. Se riittää noin 3 000 hehtaarin tukiin.

Ympäristötuen rahoitus pitäisi tuplata

Vuonna 2025 päättyvä Metso-ohjelma on edennyt metsien suojelun osalta aikataulussa. Kokonaistavoitteesta – 96 000 hehtaaria – on saavutettu 77 prosenttia.

Sen sijaan ympäristötukikohteissa ja luonnonhoitohankkeissa on kirittävää. Tavoitellusta 82 000 hehtaarista oli viime vuoden loppuun mennessä saavutettu vajaat 60 prosenttia.

Tavoitteisiin pääsy edellyttää nykyisten resurssien tuplaamista. Kun tänä vuonna rahaa riittää 3 000 hehtaarin tukiin, seuraavan viiden vuoden aikana pitäisi löytyä rahoitusta vuosittain 6 000 hehtaarin tukiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut

Kuvat