Ministeri kannustaa metsästäjiä aktiiviseen peura- ja hirvijahtiin jo syyskuussa

Lounais-Suomeen on myönnetty poikkeuslupa keinovalon ja pimeänäkötähtäinten käyttöön, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kertoo.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä patistaa metsästäjiä aktiiviseen hirvieläinjahtiin heti metsästyskauden alusta. Metsästys alkoi rajoitetusti syyskuun alussa.

”Kannustan metsästäjiä pyytämään valkohäntäpeuraa ja muita hirvieläimiä aktiivisesti heti kauden alussa, jotta kanta saadaan pienemmäksi ennen syksyn pimeitä iltoja ja korkean kolaririskin aikaa. Kantaa leikkaamalla voidaan myös vähentää maa- ja metsätaloudelle aiheutuvia vahinkoja”, Leppä sanoo.

Ahkerasta metsästyksestä huolimatta valkohänpeurakantaa ei ole saatu kääntymään laskuun. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion tarkennuttua alkuperäinen arvio tarvittavasta saaliista on osoittautunut liian pieneksi.

Tänä metsästysvuonna valkohäntäpeuraa saa pyytää ajavalla koiralla helmikuun puoliväliin saakka. Keinovalon ja pimeänäkötähtäinten käyttöön voi hakea Suomen riistakeskukselta poikkeuslupaa tiheillä peura-alueilla. Tämä helpottaa vahtimismetsästystä sulan maan aikaan. Ilman poikkeuslupaa nämä menetelmät ovat valkohäntäpeuran metsästyksessä kiellettyjä.

”Esimerkiksi laajalle alueelle Lounais-Suomeen on myönnetty poikkeuslupa keinovalon ja pimeänäkötähtäinten käyttöön. On hienoa, että tätä laissa olevaa mahdollisuutta on hyödynnetty. Vaikka tuleva talvi olisi vähäluminen, mahdollisuudet ennätyssaaliiseen ja kannan pienentämiseen ovat selvästi paremmat kuin aiemmin”, Leppä sanoo.

Kommentit (3)

 1. Planter

  Kannustan ministeriä ottamaan välittömästi käsittelyyn hirvieläinten kannansäätelyä vaivaavat ongelmat.

 2. Planter

  Ministeri: ”Esimerkiksi laajalle alueelle Lounais-Suomeen on myönnetty poikkeuslupa keinovalon ja pimeänäkötähtäinten käyttöön. On hienoa, että tätä laissa olevaa mahdollisuutta on hyödynnetty.

  *********************************************************

  Maa-ja metsätalousministeriö: Valkohäntäpeuran suunnitelmallinen kannanhoito EDK-2020-AK-304237

  • Keinovalon käyttö on kielletty Bernin sopimuksessa
  hirvieläinten osalta (8 artikla)

  • Haaste: keinovalo on myös metsästyslailla
  kielletty pyyntimenetelmä, joka on sallittu
  poikkeuksena vain vahingollisten eläinten
  pyynnissä.

  • Rinnastaisi peuran ”vahinkoeläimeen”.

  • Veisi peuranmetsästyksen eettisesti
  arveluttavaan suuntaan. Valon käyttö ei ole
  ”reilua metsästystä”.

  • Osa suuresta yleisöstä todennäköisesti
  vierastaisi jo nykyistä ravintohoukuttimelta
  ampumista, jos tietäisi.

 3. Planter

  Maa-ja metsätalousministeriön alaisen riistakeskuksen Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto teki keväällä 2021 tällaisen päätöksen:
  ”Valkohäntäpeuran osalta Etelä-Savon toimialueella on tavoitteena hallittu valkohäntäpeurakannan leviäminen ja kasvu vahinkotilanne huomioiden.”

  Maa-ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo riistakeskuksen toimintaa.

  Maa-ja metsätalousministerin maatila sijaitsee Etelä-Savossa. Kannustan ministeriä jalkautumaan vaalipiirinsä ja maakuntansa viljelijöiden ja metsänomistajien pariin.
  Esimerkiksi mansikkatilalliset olisivat oivallinen kohde. Voisi selvittää heille miten lounaisessa Suomessa on onnistunut valkohäntäpeurakannan ”hallittu lisääminen ja levittäminen vahinkotilanne huomioiden.”

  Täällä on muutamilla tiloilla vuosittain jopa kymmenien tuhansien eurojen vahinkoja. Kannattaa miettiä, ettei muutaman vuoden kuluttua tarvitse kannustaa Savolaisia metsästäjiä heti aktiiviseen jahtiin vahinkojen pienentämiseksi, sillä tasainen kannan lisääminen ja levittämien tuskin onnistuisi, tihentymiä syntyy aina.

  Uutisoinnista voi syntyä käsitys, että valkohäntiä pyritään vähentämään, mutta uutisoinnin takana näyttää puuhasteltavan kannan levittämiseksi ja lisäämiseksi?

Harrastukset Harrastukset

Kuvat