Ministeriö hakee ratkaisuja metsien hiilinielujen vahvistamiseen

Tässä on ainutlaatuinen tekemisen paikka, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun käytännönläheisille, tutkimustietoon perustuville kehittämishankkeille, jotka edistävät siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä. Nyt avatussa ensimmäisessä haussa etsitään ratkaisuja muun muassa metsien hiilinielujen vahvistamiseen sekä turvemaiden ja käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden käytön kehittämiseen.

Rahoitusta yksittäiselle hankkeelle on tarjolla 50 000-400 000 euroa, perustelluista syistä enemmänkin. Kestoltaan hankkeet voivat olla 1–3 vuoden mittaisia

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kannustaa niin metsänomistajia, maanviljelijöitä kuin kuntia ja yrityksiä yhdistämään voimansa yhteisiin hankkeisiin ja osallistumaan aktiivisesti rahoitushakuun.

”Meillä on tässä ainutlaatuinen tekemisen paikka, mahdollisuus jalkauttaa tutkimustietoa ja kokemusta, yleistää parhaat käytännöt ja oppia uutta. Samalla vahvistamme maa- ja metsätalouden asemaa ja osaamista tulevaisuutta silmällä pitäen”, Leppä linjaa.

Haku päättyy helmikuun lopussa. Rahoituspäätökset on tarkoitus tehdä maalis-huhtikuun vaihteessa, jolloin hankkeet voisivat päästä käyntiin huhtikuussa 2021. Ministeriö järjestää tämän viikon perjantaina webinaarin, jossa hankehausta kerrotaan lisää.

Haku on osa keväällä 2020 käynnistettyä maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Vastaavia kehittämishankehakuja on tarkoitus avata hallituskauden aikana useampia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito