MTK: Budjettiesitys tuo vakautta epävarmojen aikojen alla

Tuottajajärjestö on suurin piirtein tyytyväinen budjettiriihen antiin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on pääosin tyytyväinen hallituksen budjettiesitykseen. Järjestö pitää hyvänä sitä, että budjetti oli maa- ja metsätalouden osalta hallitusohjelman mukainen.

”Meitä huolettavat Brexit, Mercosur-sopimus ja talouden heikentyvät näkymät. Hallitusohjelman mukainen budjetti tuo vakautta ja ennustettavuutta maaseudun yrityksille epävarmojen aikojen alla”, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessa.

”MTK tervehtii tasokorotusta väyläverkon kunnossapitoon ja sitä, että hallitus osaltaan varautuu väyläverkon kehittämisessä mahdollisiin biotalouden suurempiin investointeihin. MTK näkee myös myönteisenä, että yksityisteiden avustusmäärää nostetaan.”

”MTK pitää myös positiivisena, että budjetissa osoitetaan varoja maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseen, vapaaehtoiseen metsiensuojeluohjelma Metsoon sekä muuhun luonnonsuojeluun. Budjettiriihi tukee osaltaan myös järjestön oman ilmasto-ohjelman tavoitteita mm. biokaasun edistämisen osalta.”

”Hyvä, että biokaasuohjelma saa alkuvauhtia kymmenen miljoonan euron rahoituksesta. Toimivien markkinoiden syntyä ja uusiutuvan energian käyttöä tulee vauhdittaa”, Juha Marttila toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus