MTK: Hirvikannansäätelyn uskottavuus on koetuksella

Monilla hirvitalousalueille ei hirvikantatavoitetta ole saavutettu kertaakaan viimeisen viiden vuoden aikana, järjestö ihmettelee.

Suomen hirvikannan säätelyjärjestelmä on uskottavuuskriisissä, MTK arvioi. Maassa on 59 hirvitalousaluetta, joille on asetettu omat hirvikantatavoitteet. Yli 20 alueella tavoitteeseen ei ole päästy kertaakaan viimeisen viiden vuoden aikana. Joillakin alueille tilanne on jopa vakavampi, koska kantatavoitteet on jo alun perin asetettu metsätalouden ja liikenteen kannalta kestämättömälle tasolle, järjestöstä todetaan.

Hirvikantojen seurantaan on nyt käytettävissä paremmat työkalut kuin koskaan. Riistahavainnot.fi-verkkopalvelun kautta metsästyksen etenemistä ja hirvitihentymien sijaintia voi seurata tarkasti. Tarkentunutta paikkatietoa voisi hyödyntää esimerkiksi kantatihentymien tasaamiseen. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan osata käyttää riittävän laajasti, MTK:sta katsotaan.

Järjestö korostaa, että kaatolupamääristä päätettäessä tulisi ottaa huomioon hirvikannan leikkaustarpeet. Lisäksi tulisi muistaa, Luonnonvarakeskuksen tuottamien kanta-arvioiden systemaattinen aliarvio, jota korjataan taannehtivasti. Tässä tilanteessa olisi MTK:n mukaan toivottavaa, että lupapankkijärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön koko maassa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat